chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Tư Vấn và Đòi Quyền Lợi Bảo Hiểm tại Chợ Mới, Bắc Kạn

Cập nhật ngày 26/05/2024

Chúng em là Nhóm Bảo Hiểm Chợ Mới, Bắc Kạn, gồm các quản lý tư vấn viên của 4 công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam, nhóm sống và làm việc tại  Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn và Chuyên viên Đào Duy Lương - trợ lý đòi quyền lợi cho khách hàng.

Đội ngũ Nhóm Bảo Hiểm Chợ Mới, Bắc Kạn chuyên nghiệp tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho Quý khách hàng Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn.

Nhóm chúng em đảm bảo tư vấn quyền lợi tốt nhất cho bà con trong Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn, trợ lý đòi quyền lợi cho khách hàng Đào Duy Lương đảm bảo những quyền lợi tốt nhất cho sau khi mua cho Khách hàng Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn.

Quý khách có nhu cầu ủng hộ Nhóm Bảo Hiểm Chợ Mới, Bắc Kạn, vui lòng gọi cho em Oanh, trưởng nhóm:

Nhóm Bảo Hiểm tháng 5 năm 2024 đang có nhiều ưu đãi cho Quý khách hàng trong Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn mình.

Hiện nhóm đang phục vụ khách hàng tại các địa bàn Thị trấn Đồng Tâm, Xã Tân Sơn, Xã Thanh Vận, Xã Mai Lạp, Xã Hoà Mục, Xã Thanh Mai, Xã Cao Kỳ, Xã Nông Hạ, Xã Yên Cư, Xã Thanh Thịnh, Xã Yên Hân, Xã Như Cố, Xã Bình Văn, Xã Quảng Chu