chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Tư Vấn và Đòi Quyền Lợi Bảo Hiểm tại Kiến Thụy, Hải Phòng

Cập nhật ngày 21/04/2024

Chúng em là Nhóm Bảo Hiểm Kiến Thụy, Hải Phòng, gồm các quản lý tư vấn viên của 4 công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam, nhóm sống và làm việc tại  Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng và Chuyên viên Đào Duy Lương - trợ lý đòi quyền lợi cho khách hàng.

Đội ngũ Nhóm Bảo Hiểm Kiến Thụy, Hải Phòng chuyên nghiệp tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho Quý khách hàng Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Nhóm chúng em đảm bảo tư vấn quyền lợi tốt nhất cho bà con trong Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, trợ lý đòi quyền lợi cho khách hàng Đào Duy Lương đảm bảo những quyền lợi tốt nhất cho sau khi mua cho Khách hàng Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Quý khách có nhu cầu ủng hộ Nhóm Bảo Hiểm Kiến Thụy, Hải Phòng, vui lòng gọi cho em Oanh, trưởng nhóm:

Nhóm Bảo Hiểm tháng 4 năm 2024 đang có nhiều ưu đãi cho Quý khách hàng trong Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng mình.

Hiện nhóm đang phục vụ khách hàng tại các địa bàn Thị trấn Núi Đối, Xã Đông Phương, Xã Thuận Thiên, Xã Hữu Bằng, Xã Đại Đồng, Xã Ngũ Phúc, Xã Kiến Quốc, Xã Du Lễ, Xã Thuỵ Hương, Xã Thanh Sơn, Xã Minh Tân, Xã Đại Hà, Xã Ngũ Đoan, Xã Tân Phong, Xã Tân Trào, Xã Đoàn Xá, Xã Tú Sơn, Xã Đại Hợp