chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Tư Vấn và Đòi Quyền Lợi Bảo Hiểm tại Kim Động, Hưng Yên

Cập nhật ngày 26/05/2024

Chúng em là Nhóm Bảo Hiểm Kim Động, Hưng Yên, gồm các quản lý tư vấn viên của 4 công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam, nhóm sống và làm việc tại  Huyện Kim Động, Hưng Yên và Chuyên viên Đào Duy Lương - trợ lý đòi quyền lợi cho khách hàng.

Đội ngũ Nhóm Bảo Hiểm Kim Động, Hưng Yên chuyên nghiệp tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho Quý khách hàng Huyện Kim Động, Hưng Yên.

Nhóm chúng em đảm bảo tư vấn quyền lợi tốt nhất cho bà con trong Huyện Kim Động, Hưng Yên, trợ lý đòi quyền lợi cho khách hàng Đào Duy Lương đảm bảo những quyền lợi tốt nhất cho sau khi mua cho Khách hàng Huyện Kim Động, Hưng Yên.

Quý khách có nhu cầu ủng hộ Nhóm Bảo Hiểm Kim Động, Hưng Yên, vui lòng gọi cho em Oanh, trưởng nhóm:

Nhóm Bảo Hiểm tháng 5 năm 2024 đang có nhiều ưu đãi cho Quý khách hàng trong Huyện Kim Động, Hưng Yên mình.

Hiện nhóm đang phục vụ khách hàng tại các địa bàn Thị trấn Lương Bằng, Xã Nghĩa Dân, Xã Toàn Thắng, Xã Vĩnh Xá, Xã Phạm Ngũ Lão, Xã Thọ Vinh, Xã Đồng Thanh, Xã Song Mai, Xã Chính Nghĩa, Xã Nhân La, Xã Phú Thịnh, Xã Mai Động, Xã Đức Hợp, Xã Hùng An, Xã Ngọc Thanh, Xã Vũ Xá, Xã Hiệp Cường