chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Tư Vấn và Đòi Quyền Lợi Bảo Hiểm tại Lê Chân, Hải Phòng

Cập nhật ngày 21/04/2024

Chúng em là Nhóm Bảo Hiểm Lê Chân, Hải Phòng, gồm các quản lý tư vấn viên của 4 công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam, nhóm sống và làm việc tại  Quận Lê Chân, Hải Phòng và Chuyên viên Đào Duy Lương - trợ lý đòi quyền lợi cho khách hàng.

Đội ngũ Nhóm Bảo Hiểm Lê Chân, Hải Phòng chuyên nghiệp tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho Quý khách hàng Quận Lê Chân, Hải Phòng.

Nhóm chúng em đảm bảo tư vấn quyền lợi tốt nhất cho bà con trong Quận Lê Chân, Hải Phòng, trợ lý đòi quyền lợi cho khách hàng Đào Duy Lương đảm bảo những quyền lợi tốt nhất cho sau khi mua cho Khách hàng Quận Lê Chân, Hải Phòng.

Quý khách có nhu cầu ủng hộ Nhóm Bảo Hiểm Lê Chân, Hải Phòng, vui lòng gọi cho em Oanh, trưởng nhóm:

Nhóm Bảo Hiểm tháng 4 năm 2024 đang có nhiều ưu đãi cho Quý khách hàng trong Quận Lê Chân, Hải Phòng mình.

Hiện nhóm đang phục vụ khách hàng tại các địa bàn Phường Cát Dài, Phường An Biên, Phường Lam Sơn, Phường An Dương, Phường Trần Nguyên Hãn, Phường Hồ Nam, Phường Trại Cau, Phường Dư Hàng, Phường Hàng Kênh, Phường Đông Hải, Phường Niệm Nghĩa, Phường Nghĩa Xá, Phường Dư Hàng Kênh, Phường Kênh Dương, Phường Vĩnh Niệm