chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Cách kiểm tra thông tin công ty có đóng bảo hiểm cho mình không

27/02/2023

Kiểm tra trên cổng thông tin điện tử của BHXH

Điều kiện để kiểm tra thông tin đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người lao động buộc phải đăng ký số điện thoại liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Người lao động thực hiện kiểm tra việc đóng bảo hiểm tại công ty như sau:

Bước 1: Truy cập phần Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tại Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam theo link sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

Bước 2: Nhập thông tin người lao động.

Các thông tin được đánh dấu sao buộc phải nhập đầy đủ, chính xác thì hệ thống mới trả kết quả chính xác.

Người lao động nhập lần lượt Tỉnh/thành phố >> Cơ quan Bảo hiểm xã hội (theo nơi công ty đang làm việc) >> Nhập số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân >> Nhập Họ tên >> Mã số Bảo hiểm xã hội >> Điền số thoại đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Tích chọn “Tôi không phải là người máy” >> Bấm lấy mã tra cứu.

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại của người lao động >> Tra cứu.

Bước 5: Xem quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình.

Hệ thống sẽ cập nhật đến thời gian đóng BHXH gần nhất mà công ty hiện đóng cho người lao động. Nếu công ty nợ đóng BHXH nhiều tháng, hệ thống cũng hiển thị rõ số tháng nợ đóng tại phần thông tin tham gia BHXH của người lao động.

Kiểm tra tình trạng đóng BHXH trên ứng dụng VssID

Điều kiện để kiểm tra thông tin đóng BHXH thông qua ứng dụng VssID, người lao động phải có tài khoản đăng ký theo mã số bảo hiểm xã hội và mật khẩu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp.

Người lao động thực hiện kiểm tra việc đóng bảo hiểm tại công ty như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID.

Bước 2: Tại giao diện Quản lý cá nhân chọn Quá trình tham gia.

Bước 3: Xem thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

Hệ thống cũng cập nhật đến thời gian đóng BHXH gần nhất mà công ty hiện đang đóng cho người lao động. Nếu công ty nợ đóng BHXH nhiều tháng, hệ thống cũng hiển thị rõ số tháng nợ đóng tại phần thông tin tham gia BHXH của người lao động.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục