chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm cấp trước ngày 1/1/2023 được sử dụng đến hết năm 2025

07/12/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Theo đó, Thông tư 69/2022/TT-BTC nêu rõ, chứng chỉ đại lý bảo hiểm cấp trước ngày 1/1/2023 được sử dụng đến hết ngày 31/12/2025. Trong thời gian chưa được chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại thông tư này: Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nhân thọ cấp có giá trị tương đương chứng chỉ; chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nhân thọ cấp có giá trị tương đương chứng chỉ; chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm phi nhân thọ cấp có giá trị tương đương chứng chỉ.

Các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm được sử dụng trong các trường hợp sau: Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (trừ sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị) và sản phẩm bảo hiểm sức khỏe.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (trừ sản phẩm bảo hiểm hàng hải, sản phẩm bảo hiểm hàng không), các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 1 năm trở xuống và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 1 năm trở xuống.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm hàng hải.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm hàng không.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 1 năm trở xuống.

Thông tư 69/2022/TT-BTC này có hiệu lực từ 01/01/2023.

“Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm bao gồm: Văn bản đề nghị chuyển đổi chứng chỉ; bản sao chứng thực chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/01/2023 của đại lý bảo hiểm; bản sao chứng thực căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu của đại lý bảo hiểm. Hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm gửi về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm qua hệ thống quản lý thi chứng chỉ. Thời gian thực hiện thủ tục này là 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.”

Tải file Thông tư 69/2022/TT-BTC

Xem thêm Văn bản pháp luật về bảo hiểm

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục