chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Có thời hạn yêu cầu bảo hiểm xe máy không?

01/10/2022

Tôi gặp tai nạn cách đây 8 tháng nhưng khi yêu cầu bên bảo hiểm xe máy bồi thường thì không nhận được phản hồi. Có phải tôi đã gửi yêu cầu muộn?

Trả lời:

Theo Nghị định 03/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định, thời hạn yêu cầu bồi thường là 1 năm từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Như vậy, trường hợp của bạn vẫn chưa quá thời hạn quy định.

bao hiem bat buo 8471 15897896 8795 2684 1659004101
Bảo hiểm xe máy bắt buộc. Ảnh: Phương Sơn

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ và không quá 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ.

Khi tai nạn xảy ra trong phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho khách hàng số tiền người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Trong trường hợp người được bảo hiểm qua đời, mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của tòa án, công ty bảo hiểm phải bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại, đại diện của người bị thiệt hại.

Để được nhận tiền bồi thường, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ bồi thường bao gồm các tài liệu liên quan đến xe, người lái xe do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp: giấy đăng ký xe; giấy phép lái xe; CMND hoặc CCCD, hộ chiếu; giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ngoài ra cũng cần tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do bên mua bảo hiểm cung cấp (giấy chứng nhận thương tích, hồ sơ bệnh án, trích lục khai tử hoặc giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an) và tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp (hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra; các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí phát sinh mà chủ xe cơ giới đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm).

Hồ sơ cũng cần bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan công an do doanh nghiệp bảo hiểm thu thập trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách, gồm: thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông hoặc thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông.

– Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

Cùng chuyên mục