chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư mất hiệu lực trong trường hợp nào?

15/04/2023

Tư vấn viên gửi tôi tham khảo một bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm liên kết đầu tư nhưng tôi chưa hiểu rõ hợp đồng sẽ mất hiệu lực trong trường hợp nào? (Tiến Minh, 25 tuổi)

Trả lời:

Khi khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư, cần có tài khoản để “nuôi” hợp đồng. Tuy nhiên, nhiều người chủ quan không đóng phí đều đặn vì tính linh hoạt của loại bảo hiểm này. Khách hàng cần lưu ý, nếu không đóng phí đều đặn các năm, giá trị tài khoản hợp đồng không cao, giá trị tài khoản hàng tháng sẽ bị giảm do khấu trừ phí rủi ro, các khoản phí quản lý hợp đồng…

Do đó, nếu không đóng phí đều đặn hoặc việc đầu tư không hiệu quả có thể khiến giá trị tài khoản về 0 và hợp đồng sẽ mất hiệu lực. Đặc biệt, khách hàng cần kiểm tra giá trị tài khoản thực tế định kỳ tháng hoặc năm. Nếu có vướng mắc cần hỏi ngay tư vấn viên để được hỗ trợ và giải đáp.

Ngoài lý do đóng phí không đều đặn, hợp đồng của khách hàng còn có thể mất hiệu lực khi tạm ứng từ giá trị tài khoản hợp đồng hoặc giá trị tiền mặt. Cụ thể, trong quá trình tham gia bảo hiểm, khi hợp đồng có giá trị tài khoản hợp đồng hoặc giá trị tiền mặt, bên mua có thể yêu cầu tạm ứng tối đa 80% giá trị sau khi trừ các khoản nợ (nếu có). Đồng thời, bên mua bảo hiểm phải thanh toán lãi cho khoản tạm ứng theo mức lãi suất tại từng thời điểm được công ty công bố.

Khách hàng có thể thanh toán khoản tạm ứng và lãi tương ứng vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện đã thanh toán mức tối thiểu được công ty quy định. Trong quá trình tạm ứng, khách hàng xảy ra rủi ro vẫn được chi trả quyền lợi bảo hiểm nhưng sẽ bị trừ đi các khoản tạm ứng và lãi.

Khi tổng khoản tạm ứng và nợ lãi tương ứng lớn hơn giá trị tiền mặt hoặc giá trị tài khoản, hợp đồng bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực.

Trong thời gian hợp đồng mất hiệu lực, không có bất kỳ khoản phí nào phát sinh cũng như không có bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả. Do vậy, khách hàng nên nhanh chóng khôi phục hiệu lực hợp đồng để đảm bảo quyền lợi.

Cùng chuyên mục